I rigtig mange situationer er en problemstilling ikke kun knyttet til ét familiemedlem, men afhænger af hele familiens dynamik. Hvis én i familien har det skidt, smitter det af på hele familien.

Det er særdeles frugtbart, når flere i en familie udvikler sig sammen. Derfor kan det give mening, at hele familien deltager i terapi, så I sammen opnår en fælles forståelse for hinanden. Ofte kan få gange i familieterapi give stor forløsning for alle i en familie. Helt små børn kan også sagtens deltage.

Det er mit ansvar, at alle i familien føler sig set, hørt og forstået, mens I er i terapien sammen.

Mange par og familiemedlemmer har forsøgt at snakke sammen, før de kommer hos mig. Ofte er det ikke lykkedes særlig godt, da familiemedlemmer kender hinanden så godt, at de tror, de ved, hvad de andre tænker eller vil sige. I de situationer kan man nemt komme til at afbryde og ikke lytte ”rigtigt” til hinanden.

I parterapi og familieterapi skaber vi rammerne for, at I kan opnå en større forståelse for hinandens handlemønstre. Det er mit ansvar, at alle parter føler sig set, hørt og forstået. Jeg vil i trygge rammer forsøge at gøre jer nysgerrige på hinanden, så I med åbenhed og nærvær kan få ”set” hinanden – måske på ny.

Når der skabes en fælles forståelse for jeres forskelligheder, kan det blive nemmere at bryde fastlåste mønstre.

Læs evt. om Individuel terapi eller om Rådgivning

Klientcitat:
Mette formår at skabe en rigtig god og tryg ramme, så man som par har lyst til bringe de svære ting i spil.”