I min terapi arbejdes der bl.a. med tanker, følelser, adfærd og krop. I mine samtaler med unge, arbejder jeg også med kognitiv terapi og familieopstillinger. Herigennem kan der opstå nye indsigter, handlemønstre og ressourcer til at skabe forandringer i dit liv.

Du skal være motiveret for at skabe en forandring i dit liv, og hvis du er det, kan jeg hjælpe dig med at finde din retning i livet og skabe nye veje. Hvad enten det handler om angst, misbrug, rod i relationerne eller andet, vil jeg kunne støtte dig til at opnå en større indsigt.

Når unge er udfordrede i fællesskabet, er det fordi de har det vanskeligt – det er ikke for at genere os. Det er et råb om hjælp. Hjælp til at blive set som den, man er og ikke for det, man gør.

Jeg oplever ofte, at unge kan have gavn af både terapi og coaching. I nogle tilfælde vil det være relevant at inddrage dine nærmeste pårørende, hvis du ønsker det.