Når vores børn bliver teenagere

Alle forældre har de bedste intentioner, og alle teenagere ønsker at gøre deres forældre stolte. Indimellem kan forholdet dog være gået så skævt, at ingen af parterne kan mærke hinandens følelser og hensigter. Det er en alt for vigtig relation ikke at tage alvorligt, derfor anbefaler jeg alle teenageforældre der møder store udfordringer, mange skænderier eller bekymringer, at få hjælp til at opnå en ny og bedre måde at være sammen på.

Når vores børn nærmere sig teenagealderen, kan relationerne i familien ofte komme på prøve. I mange år har vi forældre været det vigtigste i deres liv, de har set op til os, fundet trøst hos os, søgt råd ved os og haft behov for kram og fysisk kontakt. På kort tid kan det ændre sig til, at vi er pinlige, åndsvage eller bare kedelige at være sammen med. Der kommer en modstand mod mange af de ting, vi tidligere har gjort for dem, og de søger væk. Deres humør og følelsesliv kan skifte, og vi forældre kan få svært ved at følge med.

Det er alt sammen helt normalt.

Vi kan som forældre opleve, at det er svært at agere hensigtsmæssigt når dynamikken i familien ændrer sig. Mærker du ofte en irritation over din teenager eller føler dig magtesløs. Hører du dig selv sige de samme sætninger hver dag: ”Vil du godt rydde op efter dig”, ”jeg er træt af at skulle kalde på dig flere gange”, ”skal du sidde inde på dit værelse hele tiden”, ”nu har du igen glemt at samle dit tøj op” osv., og den eneste forandring er, at relationen i familien bærer mere og mere præg af frustration eller negative følelser. Så er det måske tid til at ændre noget.

Som forældre skal vi til at skifte rolle fra at have været opdrager til mere at være sparringspartner. Et skifte alle teenageforældre kommer til at opleve i et eller andet omfang, og som rigtig mange er udfordrede i.

Indimellem kan relationen i familien blive så problematisk, at det kan være gavnligt at få hjælp, så en ny og frugtbar relation kan blive opbygget.

Tag dine bekymringer alvorligt

Måske har du som forældre også en bekymring for dit barn. Det kan være skolegangen ikke går som forventet, at der bliver indtaget for meget alkohol eller andre stimulanser. Det kan også være at du synes dit barn har ændret adfærd, har trukket sig helt fra familien eller lige pludselig blevet meget vred. Lige meget hvilken udfordringer du/I står i som familie med en teenager, vil jeg kunne hjælpe jer.

Jeg har stor succes med at hjælpe både sammenbragte familier, skilsmissefamilier og familier hvor mor og far fortsat er sammen.

Jeg kan giver jer forældre nogle helt håndgribelige råd, som jeg har erfaring for, vil afhjælpe en slidt relation med øjeblikkelig virkning.
Det er vigtigt for mig, at ingen i familien bliver gjort forkerte eller at der søges efter skyld og fejl.

Jeg kan tale med jer som familie eller enkeltindivider eller i en kombination, der er tilpasset jeres behov.

Læs mere om de forskellige typer af samtaler.

Klientcitat:
Hun har bare en måde at være terapeut på, som skaber forandring og giver ro.